Tài khoản ngân hàng

  • Ngân hàng: BIDV
  • Tên tài khoảng: TRẦN THĂNG LÂN
  • Số tài khoản: 1401 0000 416 467
  • Chí nhánh: Sài Gòn

 

  • Ngân hàng: VIETCOMBANK
  • Tên tài khoảng: TRẦN THĂNG LÂN
  • Số tài khoản: 007 100 155 8029
  • Chí nhánh: QUẬN 5
Soi Cầu Miền Bắc
Soi Cầu Miền Trung
Soi Cầu Miền Nam